Ako si poradiť so stresom?

DomovBlogAko si poradiť so stresom?

Asi mi dá každý za pravdu, že súčasný život je plný stresu. A nielen v živote dospelého človeka, ale aj v živote detí a mladých ľudí.

21.storočie bezpochyby prinieslo a neustále prináša nové a nové výdobytky vo svete vedy, technológií či medicíny, ale nesie so sebou čoraz väčšie požiadavky na bežného smrteľníka v každodennom živote. Tempo sa neustále zrýchľuje, nároky sa zvyšujú a stane sa, že nie každý človek dokáže ustáť obrovský tlak na psychiku a výsledkom môžu byť, a neraz aj sú, rôzne úzkosti či nezvládanie stresových situácií.

Nikto z nás nemôže stopercentne tvrdiť, že sa nám takéto niečo nemôže prihodiť, že my sme 100% odolní voči akémukoľvek stresu. Ak patríme medzi týchto šťastlivcov, tak buďme za to vďační! No život ide ďalej a my sa možno raz dostaneme do situácie, z ktorej nebudeme vidieť žiadne východisko alebo prídu ťažké chvíle a sami poznáme dovtedy nepoznané. Ako sa teda čo najlepšie pripraviť na  stres? A je to vôbec možné?

Najdôležitejšie je poznať a definovať pojem stres a včas rozpoznať jeho príznaky. Hovorí sa, že ak chce niekto bojovať, musí dôkladne poznať svojho protivníka v boji. V tomto prípade to platí tiež o to viac, lebo nejde len o naše fyzické, ale aj duševné zdravie.

Existuje viacero rôznych techník a stratégií na zvládnutie stresu. Pojem stres pochádza z anglického „stress“, ktoré vzniklo z latinského „stringo, stringere, strinxi, strictum“. Tieto slová v slovenskom preklade znamenajú „priťahovať, sťahovať, zaťahovať“. Vo voľnejšom prenesení tohto významu možno stres chápať ako určitý tlak vyvíjaný na človeka zo všetkých strán, a to nielen tlak pochádzajúci z okolitého prostredia človeka, ale aj z jeho vnútra. Aj napriek tomu, že sa pravdepodobne nedokážeme vyhnúť stresu, môžeme sa ho naučiť celkom dobre zvládať.

TIP: Vyskúšajte prípravok Stressfix a pri jeho nákupe použite zľavový kód na Stressfix.sk

Zvládanie stresu je možné dvoma spôsobmi. Prvý spočíva v ovplyvňovaní záťaže, druhý v ovplyvňovaní odolnosti človeka voči stresu. Pod pojmom záťaž rozumieme rôzne stresory, ktorým sme vystavení. Môžu nimi byť napr. problémy v práci, rodinné problémy, medziľudské vzťahy, atď. A stresory sú spúšťačmi stresu.

Existuje niekoľko tipov ako najlepšie a najefektívnejšie zvládnuť stres. K najznámejším patria napr. dychové cvičenia, relaxácia, pozitívne myslenie, fyzická sila v boji proti stresu, rodina a priatelia, komunikácia, zábava a oddych.

Zamyslenie na záver: šťastie nie je len materiálne bohatstvo. Úspech znamená cítiť sa  najmä fyzicky a duševne zdravý, žiť v pohode. Jednou z ciest k úspechu je naučiť sa správne relaxovať, primerane sa hýbať a zdravo sa stravovať. Rovnako dôležité je uvedomiť si aj svoje „limity“ a pochopiť, že nie sme nadľudia. Nemôžeme byť vo všetkom perfektní a zvládať úplne všetko. Aj toto je jedna z ciest ako zvládať stres.