Zľavové kupóny – výhody a nevýhody
DomovBlogZľavové kupóny – výhody a nevýhody

online-1673585_640Zľavové kupóny alebo vouchery sa v posledných rokoch stali veľmi obľúbeným marketingovým nástrojom. Neustále stúpa počet záujemcov o tento spôsob nakupovania.

Princípom zľavových kupónov je, že zľavový portál ich ponúka na rôzne produkty či služby. Prostredníctvom zľavových portálov ponúkajú obchodníci v podstate čokoľvek – od drobných predmetov a bežných produktov cez rôzne služby, wellness pobyty až po luxusné dovolenky. Najväčším lákadlom je práve ponúkaná zľava v podobe zľavových kupónov. Niektoré webové stránky – zľavové portály sú prehľadné a ponúkajú jednoduché vyhľadávanie pomocou rôznych špecifických kategórií, napr. podľa ceny, lokality, vzdialenosti, pre jednotlivcov, dvojice i celé rodiny s deťmi. Potencionálny zákazník sa tak lepšie orientuje v ponúkaných zľavách a je veľká pravdepodobnosť, že služby zľavového portálu využije. Platnosť zľavových kupónov je väčšinou obmedzená, ale dosť dlhá na to, aby zákazník v prípade napr. zmeny termínu pobytu si mohol vybrať náhradný termín. Medzi najznámejšie a najviac zákazníkmi využívané zľavové portály patria napr. zlavomat.sk, zlavadna.sk, zlavy.odpadnes.sk, morezliav.sk a pod. Väčšina zľavových portálov ponúka každý deň nové zľavy v rôznych oblastiach pôsobenia, pričom kategórie ponúkaných zľavových kupónov určuje dopyt zo strany zákazníkov. Zľava nadobúda platnosť len v prípade dostatočného počtu záujemcov.

Výhodné zľavové akcie

Slová akcia, zľava, mimoriadna cena akoby mali pre dnešného zákazníka magickú moc. Ale je tomu naozaj tak? Ak chceme byť objektívni, mali by sme predstaviť nielen výhody zľavových portálov a nimi ponúkaných zľavových kupónov, ale poukázať aj na nevýhody, ktoré z nich plynú. Medzi najväčšie plusy zľavových portálov jednoznačne patrí to, že tie najlepšie majú pomerne vysokú návštevnosť a tým popredné miesto vo vyhľadávačoch. Ďalšou výhodou sú pravidelne posielané novinky, možnosť predať veľké množstvo produktov či služieb, dostatočne rýchla reakcia na potreby klienta, napr. sezónne produkty a služby. Druhou stranou mince sú nevýhody zľavových portálov, napr. pri príliš častých zľavách strata dôveryhodnosti, ďalej môže nastať situácia, keď si klient začne vynucovať zníženú cenu stále a v neposlednom rade je nevýhodou aj samotná provízia pre zľavový portál, ktorá predstavuje cca 10-15%.

Pri rozhodovaní sa, či využiť alebo nevyužiť tento spôsob nakupovania /obchodovania/ by sme mali prehodnotiť všetky plusy a mínusy z toho plynúce. Každú ponúkanú zľavu /zľavový kupón/ by mal nielen zákazník, ale najmä obchodník vnímať ako výnimočnú udalosť, predviesť klientovi svoje kvality a zároveň nestratiť „tvár“.