Ako na stavbu plotu?
DomovBlogAko na stavbu plotu?

Každý stavebný objekt sa nachádza na pozemku s presne vymedzenou hranicou. Tá môže byť buď otvorená, alebo uzavretá prekážkou v podobe plot. Plot slúži nielen k oddeleniu plochy, ale najmä majetku, a súčasne k zabráneniu vstupu nežiadúcich osôb na pozemok. Vybudovanie plota predstavuje pomerne jednoduchý stavebný úkon, ktorý sa často obíde bez zložitých legislatívnych úkonov, vzhľadom k charakteru stavby však nie je zo schvaľovacieho procesu úplne vyčlenený.

Výstavba plotu a stavebné povolenie

Plot je z hľadiska legislatívy považovaný za drobný stavbu, nie je teda potrebné preň zháňať stavebné povolenie, ak sú splnené podmienky pre ohlásenie stavby. Tie splňujú ploty, ktoré sú navrhnuté v relatívne malom rozsahu. Naopak stavebné povolenie bude vyžadované vždy, ak sa chystáte postaviť plot, ktorý:

 • má výšku viac ako 2 m, najmä ak je pre výstavbu použitý betón
 • má slúžiť k ohraničeniu pozemku alebo objektu v špecifickom prostredí (pamiatková zóna, ochranné pásmo apod.)
 • má oplotiť nezastavaný pozemok
 • si vyžiada terénne úpravy alebo zemné práce

V ostatných prípadoch stačí oplotenie realizovať iba na základe ohlásenia stavby. Pred zahájením prác je však potrebné mať zamerané hranice pozemku a pripravenú dokumentáciu.

Realizácia výstavby oplotenia

Samotná stavba plotu závisí predovšetkým na tom, aký typ s ohľadom na materiálové riešenie si vyberiete. Štandardne sú budované tieto typy:

 • pletivové ploty
 • drevené ploty
 • plastové ploty
 • betónové ploty
 • gabionové ploty
 • kovové ploty

Okrem týchto je možné vystavať i netradičné typy oplotenia, ktoré však bežne inštalujú profesionálne spoločnosti, u uvedených je možné riešiť realizáciu i svojpomocou.

Výstavba jednotlivých typov plotov

Najčastejšia súkromná výstavba v tejto oblasti zahrnuje oplotenie pletivové, ktoré ponúka niekoľko variantov, predovšetkým:

 • plot z klasického štvorcového pletiva
 • plot zo zváraného pletiva
 • plot s pletiva s tienením

Pletivové ploty sa spravidla stavajú v zadnej časti pozemku, alebo k oddeleniu dvoch susediacich pozemkov a doplňujú iné – masívnejšie – typy. Bežná výstavba zahrnuje výber vhodného pletiva, ktoré sa naťahuje medzi stĺpmi voľne na zemi alebo na podmurovke. Stĺpiky mávajú samostatné základy (pätkové, alebo sú zavrtávané do únosnej zeminy). Ich výhodou je predovšetkým nízka prácnosť i cena. V prednej časti pozemku sú často využívané ploty zložitejších konštrukcií alebo pevnejšieho charakteru, obdobne sa využívajú plotu u domov, ktoré stoja osamotene. V tomto prípade sa uplatňujú ploty murované, drevené, kovové (kované) alebo betónové. Špeciálnym typom sú potom ploty gabionové vytvorené z drôtených košov vyplnených pohľadovým kamenivom. Masívnejšie ploty (murované, betónové či gabionové) štandardne vyžadujú vytvorenie pásových základov, u ľahších plotov je táto požiadavka nahradená základmi v nosnej konštrukcii (stĺpy).


Zľavové kupóny a zľavy v e-shopoch

Zľavový kód Plotmarket.skZľavový kupón Amonit.skZľavový kupón Plotshop.sk